اخبار و اطلاعیه های گروه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

برنامه درسی

برنامه تحصیلی ترم 971

برنامه تحصیلی ترم 971 برنامه تحصیلی چارت ترم 971
جمعه 13 مهر 1397

برنامه های تحصیلی ترم 962

برنامه های تحصیلی ترم 962 برنامه های سال تحصیلی 962
يکشنبه 2 ارديبهشت 1397

برنامه درسی گروه مهندسی شیمی در نیمسال اول سالتحصیلی 96-95

برنامه درسی گروه مهندسی شیمی در نیمسال اول سالتحصیلی 96-95 -
سه شنبه 5 مرداد 1395

برنامه درسی گروه مهندسی شیمی در نیمسال دوم سالتحصیلی 95-94

برنامه درسی گروه مهندسی شیمی در نیمسال دوم سالتحصیلی 95-94 -
دوشنبه 30 آذر 1394

برنامه درسی گروه مهندسی شیمی در نیمسال اول سالتحصیلی 95-94

برنامه درسی گروه مهندسی شیمی در نیمسال اول سالتحصیلی 95-94 -
يکشنبه 11 مرداد 1394

ورودی 93 مهندسی شیمی

ورودی 93 مهندسی شیمی برنامه کلاسی ورودی 93 مهندسی شیمی
شنبه 20 دي 1393

برنامه ترم اول سال تحصیلی 94-93 ورودی های سال جدید

برنامه ترم اول سال تحصیلی 94-93 ورودی های سال جدید
دوشنبه 31 شهريور 1393